Sociaal Jaarverslag SWB Midden Twente 2017

Gildebor en SWB zijn bedrijfsonderdelen van SWB Midden Twente.

Bij SWB Midden Twente gaan we uit van wat iemand wel kan!

Terugblikkend kunnen we concluderen dat 2017 een enerverend en succesvol jaar is geweest voor SWB Midden Twente. Een jaar waar we trots op zijn!

Het jaar was enerverend omdat per 1 januari 2017 de uitvoeringstaken in het beheer en ouderhoud van de openbare ruimte zijn toegevoegd aan ons takenpakket. Verder was 2017 succesvol omdat het jaar financieel gezond is afgesloten met een positief resultaat.

Bovenal mogen we trots zijn op 2017, omdat SWB Midden Twente wederom een belangrijke sociale bijdrage heeft geleverd aan de regionale samenleving. SWB Midden Twente

 

Lees hier ons Sociaal Jaarverslag van 2017