Detacheringen & Zorg

Vanuit het cluster Detacheringen & Zorg worden verschillende aktiviteiten op het gebied van productiewerk, dienstverlening en reintegratie uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn zowel organisaties uit de publieke sector als commerciele berdrijven. Over de soorten aktiviteiten hieronder meer. Heeft u interesse in één of meerdere van de genoemde aktiviteiten dan kunt u contact opnemen met Inge Visschedijk, clustermanager. i.visschedijk@swb.nl, 06-10229793

 

Voordelen voor werkgevers

 • u onderneemt maatschappelijk verantwoord
 • zeer betrokken medewerkers
 • zeer gevarieerd aanbod van personeel
 • geen risico bij ziekte (no-risk polis)
 • financiële voordelen doordat de verminderde arbeidscapaciteit gecompenseerd wordt

Detacheringen

Bij diverse relaties in de regio zijn er (groepen) medewerkers werkzaam op locatie. Bij individuele detacheringen wordt de begeleiding door de werkgever zelf verzorgd. Bij groepsdetacheringen ligt de begeleiding meestal bij SWB.

Bij de volgende werkgevers hebben we een groepsdetachering;

Individuele detacheringen

Een trede hoger op de werkladder staan de individuele detacheringen. Bij vele bedrijven in de regio zijn medewerkers gedetacheerd voor langere duur in zeer verschillende functies van verschillend niveau; van een productiemedewerker in een productiebedrijf tot een boekhouder/ financieel administratief medewerker in een bijvoorbeeld een Kulturhus. Individuele detachering vergt maatwerk. De basis voor een individuele detachering is dat de medewerker gemotiveerd is, aan basis werknemersvaardigheden voldoet en in staat is om structureel arbeid te verlenen. Medewerkers die individueel gedetacheerd zijn voelen zich meer verbonden met de externe werkgever, dan met SWB. De inlenende partij betaald een passende detacheringsvergoeding.

Een aantal werkgevers waar we onze medewerkers individueel gedetacheerd hebben, zijn:

We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Ook kunnen wij tijdelijke pieken in de productie opvangen. Let wel, we zijn geen uitzendorganisatie! Vaak is er meer tijd en aandacht nodig om medewerkers te informeren over de tijdelijke werkzaamheden en hierin te begeleiden. Dat is de reden dat we veelal zoekende zijn naar langdurige samenwerkingsverbanden.

Begeleid werken

Veelal na een periode van individuele detachering volgt bij goed functioneren een begeleid werken (BW) constructie. Enige verbinding met SWB is dan nog een stuk begeleiding op maat. De werknemer is inmiddels in dienst getreden bij de externe werkgever. Werkgeverslasten komen voor rekening van de inlener, deze kan echter nog wel terugvallen op de no-risk polis. De productiviteit van de medewerker wordt zo objectief mogelijk in kaart gebracht en op basis daarvan kan de werkgever een loonkostensubsidie ontvangen die de verminderde loonwaarde compenseert t.o.v. een reguliere medewerker. Na BW is er nog 1 stap te gaan voor de medewerker en dat is geheel in reguliere dienst treden bij de werkgever.

Uiteindelijk willen wij medewerkers zo regulier mogelijk plaatsen in de arbeidsmarkt.

Lees hier het verhaal van Wiecher Leemhuis die in een Begeleid Werken constructie bij Drost Letselschade een baan heeft gevonden.

Loopbaantrajecten en jobcoaching

SWB kan u ook loopbaantrajecten aanbieden om medewerkers te helpen bij het nadenken over en het (ondersteunen bij) het vinden van ander werk. Tevens kunt u SWB inhuren voor jobcoach trajecten. Dit is bedoeld voor nieuwe of bestaande medewerkers die intensieve begeleiding nodig hebben om hun functioneren te optimaliseren. De jobcoach zal regelmatig bij uw bedrijf of instelling aanwezig zijn om de medewerker en de leidinggevenden ter plekke te coachen.

Erkend jobcoach  van UWV

Sinds 2015 is SWB een erkende jobcoach instelling voor het UWV. Dit houdt in dat we bij bedrijven externe jobcoaching kunnen inzetten voor medewerkers. Dit doen we nu met succes  bij het ROC en Asito.

Project Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo

Het Wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo is het resultaat van een samenwerking van Calibris, Carintreggeland, Zorggroep Manna, ROC van Twente, de gemeente Hengelo en SWB. Medewerkers en cliënten vanuit SWB worden in de gelegenheid gesteld een vakdiploma te behalen op MBO- niveau in de zorg. In het Wijkleerbedrijf zetten stagiaires zich in voor bewoners en organisaties in Hengelo met een vraag voor hulp of ondersteuning.

De producten, diensten en activiteiten die Helpende Handen Hengelo aanbiedt, worden verzorgd door BOL en BBL stagiaires Zorghulp of Helpende Zorg & Welzijn. Deze stagiaires hebben onder begeleiding van professionele medewerkers de mogelijkheid om te komen tot een zinvolle invulling van hun beroepspraktijkvorming (stage). De ondersteunende diensten kunnen eenmalig, structureel of voor een vastgestelde periode worden verricht en zijn grofweg onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Ondersteunen van huishoudelijke zorg
 • Begeleiden van personen
 • Organiseren en uitvoeren van (zorg/welzijn) activiteiten

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van het wijkleerbedrijf Helpende Handen Hengelo.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Bert Veneberg: trots in de taxi

  15-01-2019

  Voor Bert Veneberg is het nieuwe jaar goed begonnen. Hij zit weer achter het stuur van een taxi. Lees zijn verhaal in het kader van ‘SWB 50 jaar sociaal ondernemend’.

  Lees meer
 • Hensley Alberto: vrolijke ‘Superman’

  08-01-2019

  SWB 50 jaar sociaal ondernemend! Vijftig trotse medewerkers vertellen in dit jubileumjaar daarom hun persoonlijke verhalen. Deze week is het […]

  Lees meer
 • Taalcoach Corry: “Vertrouwen geven, geduld hebben én ook plezier maken”

  03-01-2019

  Taalcoach Corry over haar werk met vluchtelingen in het Open Leerhuis Twee maal in de week schuiven in het Open […]

  Lees meer
Alles bekijken