Vrijheid en verantwoordelijkheid bij TMZ

Paul Krooshoop, Arthur Wiegman en Sake Meijer zijn gedetacheerd bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ). Bij deze zorginstelling keuren Paul en Sake allerlei elektrische apparaten, die op laagspanning werken. Hun collega Arthur voert er momenteel vooral legionellacontroles uit. Leidinggevende van het trio is Peter Scheffer, coördinator van de Technische Dienst van TMZ. Vanuit SWB verzorgt Edwin Heinink, werkcoach arbeidsontwikkeling, de begeleiding. Paul, Arthur en Sake genieten enorm van de vrijheid die ze krijgen bij het uitvoeren van hun werk. Ook het sociale aspect, de omgang met bewoners van TMZ, spreekt hen erg aan.

Peter Scheffer:

“Omdat TMZ 28 locaties in de regio kent, zijn Paul, Arthur en Sake veel onderweg. Ze rijden rond in hun eigen auto en dragen dus verantwoordelijkheid voor een juiste kilometerregistratie. Van mij krijgen ze de vrijheid om hun werkzaamheden zelf in te delen en daar gaan prima mee om. Verder verstaan ze hun vak inhoudelijk uitstekend. Door de samenwerking is voor TMZ de continuïteit op het gebied van de NEN 3140 keuringen en het legionellabeheer gewaarborgd en dragen wij ons steentje bij aan Social Return on Investment (SROI).”

Paul Krooshoop

(werkt 18 uur per week bij TMZ, inmiddels 3 jaar gedetacheerd):
“Tijdens mijn werk vind ik het prettig om nu en dan een praatje te maken met een bewoner. Soms moet ik bijvoorbeeld ook even overleggen met iemand van het verplegend personeel. Ik kom namelijk bij bewoners op de kamer om zaken als scheerapparaten en föhns te controleren met een speciale isolatie-weerstandsmeter. Verder keur ik ook tafelwandcontactdozen, radio’s, snoeren en ziekenhuisbedden. Goedgekeurde apparatuur voorzie ik vervolgens van een groene sticker, die voor een jaar geldig is. Afgekeurde apparaten krijgen een rode sticker en dat geef ik door aan het verplegend personeel en de Technische Dienst (TD). Reparaties worden vervolgens door de monteurs van de TD uitgevoerd. Inhoudelijk gaat het werk me goed af, want ik heb vroeger op de MTS een opleiding in de elektrotechniek gedaan.”

Arthur Wiegman

(werkt bijna 29 uur per week bij TMZ, inmiddels zo’n 9 jaar gedetacheerd):
“Aanvankelijk keurde ik net als Paul ook apparatuur volgens de NEN 3140 norm. Dat komt neer op alles waar een stekker aan zit. Als ik tijd over had, deed ik ook andere huismeesterachtige klusjes. Na verloop van tijd kreeg ik de legionellapreventie in mijn takenpakket en daar houd ik me nu hoofdzakelijk mee bezig. Zo meet ik in bepaalde ruimtes de luchttemperatuur, want die heeft invloed op de temperatuur van het koude water in de leidingen. Die temperatuur bepaalt mede of de legionellabacterie de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen. Om dat tegen te gaan spoel ik op alle vestigingen de kranen door. Vroeger noteerde ik daarbij de gegevens op papier, maar tegenwoordig gaat de data via de iPad richting Peter. Ik ben erg blij met deze afwisselende baan.”

Sake Meijer

(werkt 36 uur per week bij TMZ, inmiddels 1 jaar gedetacheerd):
“Wanneer Arthur op vakantie gaat, neem ik de legionella werkzaamheden van hem over, maar mijn hoofdtaak is hier ook het keuren van de elektrische apparatuur. Denk daarbij tevens aan de speciale (ziekenhuis)bedden die bij een zorginstelling als TMZ staan. Verder verricht ik allerlei hand- en spandiensten zoals het schoonmaken van ventilatieroosters of het ophangen van een schilderij voor een bewoner. Ook ik haal veel voldoening uit de sociale component van mijn werk. Ik zou willen dat ik al jaren eerder bij TMZ was begonnen.”

Edwin Heinink:

“Peter en ik wijzen mensen die hier aan de slag gaan met klem op die sociale kant. Want er lopen bij TMZ natuurlijk mensen rond die dementerende zijn. Ook kom je hier in aanraking met ouderen die op hun sterfbed liggen. Zulke zaken moet je niet meenemen naar huis, maar daar kunnen deze mannen gelukkig goed mee omgaan. Paul heb ik weer zien lachen sinds hij bij TMZ aan de slag is gegaan. Ook Sake is hier echt opgebloeid. Ondanks het feit dat de mannen hun eigen achtergrond en verhaal hebben, zijn er ook overeenkomsten. Alle drie hebben ze soms moeite om hun grenzen aan te geven. Arthur is voor SWB echter een uitstekende ambassadeur geweest! Hij heeft laten zien dat SWB gewoon vakmensen levert met hart voor de zaak. TMZ is begrijpelijk blij met ze!”

Op de foto staan v.l.n.r. Sake, Arthur, Peter, Paul en Edwin

(foto: Marloes Hemmelder)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *