“We kijken juist naar de talenten”

In gesprek met:Erwin Wigbold, één van de eigenaren/DGA’s bij Visschedijk

Welkom bij mensenbedrijf Visschedijk

Erwin Wigbold is één van de heren van de 2-hoofdige directie bij het bedrijf. “Daarnaast met 1.611 fantastische collega’s. We zitten echt in een mensenbedrijf, wij hebben weinig machines. Ik geloof echt dat mensen het verschil kunnen maken. Vanaf de start van het bedrijf zijn we ook al begonnen met mensen vanuit de doelgroep te plaatsen. Vanaf toen is het gegroeid, gegroeid, gegroeid tot wat het nu is. Voor ongeveer een derde werken we inmiddels met mensen met een SW-indicatie, ruim 500 mensen. Zowel via SWB als andere SW-bedrijven en gemeenten. We werken op een goede manier heel intensief samen met SWB, als partners, al sinds 2009.”

Het gaat om de juiste balans

“Bij ons is vooral de balans tussen klant-en medewerkersbelangen van belang. Wij richten onze pijlen op het matchen van mogelijkheden en talenten van mensen met wat klanten willen. Als je deze match goed kunt maken, bereik je veel. Zo maken we onderscheid tussen mensen die heel goed alleen, zelfstandig en buiten zicht van onze klant hun werk doen en mensen die bijvoorbeeld juist het werk zo leuk vinden door de intermenselijke contacten. De eerste persoon voelt zich beter bij bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden na sluitingstijd bij een bedrijf en de tweede is op zijn gemak in een gezellig drukke bedrijfskantine.”

Niet kijken naar de beperking, maar naar de talenten

Erwin: ”Er zit heel veel achter de beperking van mensen. We kijken juist naar de talenten. En dat werkt echt! Een mooi voorbeeld is een persoon met een afwijking in het autistisch spectrum én ADHD. Dat is onze beste stofzuiger! Deze persoon heeft namelijk behoefte aan structuur en beschikt over ‘teveel’ energie, dus enorme productiviteit. Door de spanningsboog van 45 minuten, moet er wel iedere 45 minuten even kort gestopt worden. Richt je je ogen op deze kansen, dan worden mensen structureel blij, ze worden trots op wat ze doen. Dat merken we keer op keer.”

Succesvolle samenwerking doelgroep

“Omdat we dat bij al onze mensen proberen te doen, hebben we gemerkt dat we ook heel succesvol met de doelgroep kunnen werken. Met de doelgroep werken zit in de cultuur van ons bedrijf, in ons DNA. Uiteraard hoort er ook bij dat je mensen soms aanspreekt op hun gedrag. Als mensen niet wíllen, kan ik er niets mee. En mensen die niet kúnnen? We hebben gemerkt daar zeker wel mee om te kunnen gaan. Het grootste gedeelte van de mensen is heel gemotiveerd.”

Scouten van talent

“We maken profielen van mensen, waarmee we inzichtelijk maken of mensen bijvoorbeeld meer of minder zelfstandig kunnen werken. We geven mensen door leerwerktrajecten ook de kans het vak uit te proberen, met behulp van trainers. Zo kunnen de mensen proeven of het werk ze iets lijkt en wij of het met hen prettig samenwerkt.”

Schoonmaak bij SWB in Hengelo

Regelmatig zien we schoonmakers van Visschedijk bij SWB aan het werk. “Ja, dat zijn mensen van SWB! Dat is een dubbele relatie die we met onze partners hebben. Zo werken we ook voor gemeente Borne, Aveleijn en diverse basisscholen. We werken vaak in omgevingen waar de cultuur van klanten open is om met de doelgroep te werken. Dat werkt het best in omgevingen waar we de tijd krijgen om het werk te doen, waar een foutje maken niet zo erg is, als we het maar herstellen. Oftewel: bedrijven met een hoog MVO-profiel en zodoende mensen ook opnemen, ze erbij laten horen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *