Arbeidsontwikkeltrajecten

Vanuit het cluster Arbeidsontwikkeling & Welzijn worden verschillende activiteiten op het gebied van dienstverlening en re-integratie uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn zowel organisaties uit de publieke sector als commerciële bedrijven. Over de soorten activiteiten hieronder meer. Als u interesse heeft in één of meer van de genoemde activiteiten dan kunt u contact opnemen met SWB, tel. 074-2492222

Op bovenstaande foto zien we (vlnr) Fadi Mahmoud, Karnik Joulfayan en Charbel Lahdo. Fadi heeft een contract gekregen bij Crownfood in Enschede.

Re-integratie trajecten

Het cluster A&W voert re-integratietrajecten uit voor de deelnemende gemeenten (Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen) van SWB, voor UWV en voor private partijen. Cliënten krijgen ondersteuning om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en worden aangemeld bij het Werkplein Twente zodra zij gereed zijn voor bemiddeling. Cliënten krijgen hierbij een vaste werkcoach arbeidsontwikkeling toegewezen die hun begeleid tijdens het traject. SWB streeft ernaar om cliënten zoveel mogelijk bij reguliere bedrijven te laten werken aan hun ontwikkeling. Wij hebben hiervoor een netwerk van bedrijven beschikbaar die passende werkleerplekken beschikbaar stellen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe bedrijven en organisaties die hiervoor plekken willen aanleveren.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)-trajecten

Regelmatig worden specifieke opdrachten uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn re-integratie van zieke medewerkers die kunnen hervatten in werk, maar (nog) niet in hun eigen functie. De werkgever is verplicht om op basis van de WVP de medewerker te ondersteunen bij zijn/haar re-integratie. Als dat niet kan in het eigen bedrijf, dan biedt de infrastructuur van SWB met eigen afdelingen en groepsdetacheringen bij verschillende bedrijven vaak goede mogelijkheden om de werkgever en medewerker hierbij te helpen, zogenaamde tweede spoortrajecten.

Loopbaantrajecten en jobcoaching

SWB kan u ook loopbaantrajecten aanbieden om medewerkers te helpen bij het nadenken over en het (ondersteunen bij) het vinden van ander werk. Tevens kunt u SWB inhuren voor jobcoach trajecten. Dit is bedoeld voor nieuwe of bestaande medewerkers die intensieve begeleiding nodig hebben om hun functioneren te optimaliseren. De jobcoach zal regelmatig bij uw bedrijf of instelling aanwezig zijn om de medewerker en de leidinggevenden ter plekke te coachen.

SWB is een erkende jobcoach organisatie voor het UWV. We voeren dit bijvoorbeeld uit voor:

  • ROC van Twente
  • Twentemilieu
  • Asito

Instapafdeling

De Instapafdeling is een productie georiënteerde afdeling bij SWB aan de Wegtersweg in Hengelo. De afdeling is onderdeel van het cluster A&W. Op de afdeling worden cliënten/medewerkers in een werksituatie getraind op hun werknemersvaardigen. Teven worden hun arbeids- en presentatie vaardigheden ontwikkeld en/of verbeterd teneinde hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De instapafdeling wordt veelal ingezet voor cliënten/medewerkers van wie nog niet duidelijk is wat zij willen/kunnen of die om andere redenen nog niet extern geplaatst kunnen worden.