Van detachering tot begeleid werken

Er worden verschillende aktiviteiten op het gebied van productiewerk, dienstverlening en reintegratie uitgevoerd. Opdrachtgevers zijn zowel organisaties uit de publieke sector als commerciele bedrijven. Over de soorten aktiviteiten hieronder meer. Heeft u interesse in één of meerdere van de genoemde aktiviteiten dan kunt u contact opnemen met SWB.

Op bovenstaande foto zien we (vlnr) Andre Haas en Kevin Oude Lenferink. Kevin is gedetacheerd bij OMR (Overijsselse Motoren Revisie) in Hengelo.

Detacheringen

Bij diverse relaties in de regio zijn er (groepen) medewerkers werkzaam op locatie. Bij individuele detacheringen wordt de begeleiding door de werkgever zelf verzorgd. Bij groepsdetacheringen ligt verantwoordelijk voor de begeleiding bij SWB en/of het inlenende bedrijf.

We hebben o.a. bij de volgende werkgevers een groepsdetachering:

Voordelen voor werkgevers

Voordelen voor werkgevers:

  • u onderneemt maatschappelijk verantwoord
  • zeer betrokken medewerkers
  • zeer gevarieerd aanbod van personeel
  • geen risico bij ziekte (no-risk polis)
  • financiële voordelen doordat de verminderde arbeidscapaciteit gecompenseerd wordt

Individuele detacheringen

Een trede hoger op de werkladder staan de individuele detacheringen. Bij vele bedrijven in de regio zijn medewerkers gedetacheerd voor langere duur in zeer verschillende functies van verschillend niveau; van een productiemedewerker tot schoonmaker tot  administratief medewerker in bijvoorbeeld een Kulturhus. Individuele detachering vergt maatwerk. De individueel gedetacheerde medewerker is gemotiveerd, beschikt over de juiste werknemersvaardigheden en is in staat om structureel arbeid te verrichten. Medewerkers die individueel gedetacheerd zijn voelen zich vaak sterk verbonden met de externe werkgever.

Een aantal werkgevers waar we onze medewerkers individueel gedetacheerd hebben, zijn:

Begeleid werken

Veelal na een periode van individuele detachering volgt bij goed functioneren een begeleid werken (BW) constructie. Enige verbinding met SWB is dan nog een stuk begeleiding op maat. De werknemer is inmiddels in dienst getreden bij de externe werkgever. Werkgeverslasten komen voor rekening van de inlener, deze kan echter nog wel terugvallen op de no-risk polis. De productiviteit van de medewerker wordt zo objectief middels een loonwaarde-meting zo objectief mogelijk in kaart gebracht. Op basis van de uitkomst kan de werkgever een loonkostensubsidie ontvangen die de verminderde loonwaarde t.o.v. een reguliere medewerker compenseert. Na begeleid werken is er nog 1 stap te gaan voor de medewerker en dat is in reguliere dienst treden bij de werkgever.

Uiteindelijk willen wij medewerkers zo regulier mogelijk plaatsen in de arbeidsmarkt.

Loopbaantrajecten en jobcoaching

SWB kan u ook loopbaantrajecten aanbieden om medewerkers te helpen bij het nadenken over en het (ondersteunen bij) het vinden van ander werk. Tevens kunt u SWB inhuren voor jobcoach trajecten. Dit is bedoeld voor nieuwe of bestaande medewerkers die intensieve begeleiding nodig hebben om hun functioneren te optimaliseren. De jobcoach zal regelmatig bij uw bedrijf of instelling aanwezig zijn om de medewerker en de leidinggevenden ter plekke te coachen.

Erkend jobcoach van UWV

Sinds 2015 is SWB een erkende jobcoach instelling voor het UWV. Dit houdt in dat we bij bedrijven externe jobcoaching kunnen inzetten voor medewerkers. Dit doen we onder meer nu met succes bij het ROC en Asito.