“Vertrouwen geven, geduld hebben maar ook plezier maken”

Taalcoach Corry over haar werk met vluchtelingen in het Open Leerhuis

Twee maal in de week schuiven in het Open Leerhuis cursisten aan bij Corry van der Meij om te oefenen met de Nederlandse taal. Het gaat om immigranten uit landen als Irak en Syrië. Sommige cursisten wonen al enkele jaren in Nederland en anderen zijn kort geleden gearriveerd. Het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheid is belangrijk omdat hun kans op werk daardoor aanzienlijk stijgt.
Corry oefent met haar cursisten vooral de lees-, spreek- en luistervaardigheid en ze maakt daarbij gebruik van oefenstof op de website oefenen.nl. “Vertrouwen is in dit vak erg belangrijk”, zegt ze, “het taalniveau ligt vaak laag en daarom heerst er aanvankelijk nog faalangst om überhaupt te praten. Daarom is een veilige omgeving van belang en dan komen mensen vanzelf los.”

Souhel en Walaa

Souhel (53) komt uit Syrië en heeft nog moeite om zich in het Nederlands te uiten, maar doet hartstikke zijn best. Als hem gevraagd wordt iets over zichzelf te vertellen, zegt hij: “In Syrië heb ik gewerkt als elektricien en ik ben vader van twee jonge kinderen.”
Het taalniveau van Walaa (25) ligt al wat hoger. Ze legt uit dat ze in Syrië bij de gemeente heeft gewerkt. Ze is getrouwd en heeft een tijd op de Instapafdeling van SWB doorgebracht. “Ik houd van koken”, zegt ze, “en ook ga ik naar de bibliotheek om te oefenen met de Nederlandse taal.”

Oefenstof vol relevante thema’s

Corry begint haar les vaak met een kringgesprek, waarna de cursisten elkaar ‘terug vertellen’ wat ze hebben gehoord. Luisteren is hierbij dus erg belangrijk. Vervolgens gaan Souhel en Walaa begrijpend lezen. Vandaag gaat het verhaal over de viering van Koningsdag in het Vondelpark. Moeilijke woorden worden uit de tekst gelicht en besproken. “Na het lezen is iedereen wel toe aan een korte pauze”, zegt Corry lachend.

In het tweede deel van de les gaan de cursisten aan de slag met het lesmateriaal van de website oefenen.nl. Thema’s die behandeld worden zijn bijvoorbeeld ‘in de winkel’, ‘jaargetijden’, ‘verkeer’ en ‘solliciteren’. “De oefenstof wordt op allerlei manieren aangeboden”, zegt Corry, “vooral de sketches en liedjes vindt iedereen erg grappig.” Ze geeft aan dat over een onderwerp als solliciteren wel verder doorgepraat wordt. “We hebben het dan over het dragen van nette kleding, het aankijken van de gesprekspartner, het stellen van vragen over de functie en het bedrijf en het vooraf opzoeken van het sollicitatieadres.”

Sociaal mens

Corry heeft 35 jaar bij de gemeente Hengelo gewerkt. Eerst als ‘Bijstands Maatschappelijk Werkster’ en later als ‘Sociaal Activeerder’ heeft ze zich veel met alleenstaande, gescheiden vrouwen bezig gehouden. Ze heeft zich ingezet om deze groep weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. “Maar ook heb ik me bijvoorbeeld ingezet voor woonwagenbewoners”, legt Corry uit. Ze vertelt dat ze met een collega meerdere woonwagenkampen in Hengelo bezocht. Ze controleerden de woonwagens, praatten met bewoners als het nodig was over eventuele ongeoorloofde bijverdiensten en assisteerde bij problematiek rond uitkeringen. “Soms moet ik me inhouden en me realiseren dat ik nu taalcoach ben. Wanneer cursisten eenvoudig op te lossen problemen hebben, kan ik ze tips geven. Maar bij complexere zaken, verwijs ik ze door naar hun werkcoach.”
De inhoud van de lessen is dus doordrenkt met relevante informatie voor nieuwe Nederlanders. Naast het oefenen van de Nederlandse taal, doen ze veel informatie op over cultuur, instanties en aan werk gerelateerde onderwerpen. “Daarom nemen we ook telkens het gemeentenieuws door uit het Hengelo’s weekblad”, zegt Corry, “daar staat informatie in over vergoedingen en informatie van de woningbouwvereniging. Dat kan voor deze doelgroep belangrijk zijn.”
Corry vertelt dat het lesgeven dankbaar werk is. “Soms moet ik wat geduld hebben, maar dat is niet erg”. Naast het les geven in de Nederlandse taal geeft Corry ook richtlijnen en aanwijzingen voor de Nederlandse participatie. “Al met al heb ik er veel plezier in om deze mensen les te geven en vooral om te ervaren dat de cursisten steeds met stapjes vooruit gaan!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *