Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar op jaarbasis vele werkzoekenden bij het bemachtigen van een baan. Op jaarbasis stromen zo’n 500 kandidaten uit naar betaald werk.

Arnoud is ervan overtuigd dat een mens gelukkiger is wanneer hij werkt. “Ik vind de uitdrukking ‘een uitkering aanvragen’ daarom ongelukkig gekozen. Liever draai ik het om. In mijn ogen ‘vraag je werk aan’ wanneer je een beroep doet op een uitkering. Wanneer het dan niet lukt om op eigen houtje een baan te vinden, zijn er instanties die je kunnen helpen, zoals SWB en Werkplein Twente.”

Voor werkzoekenden en werkgevers

Werkplein Midden Twente is een samenwerking van vier gemeenten, UWV, ROC van Twente en SWB. Mensen met bijvoorbeeld een bijstands- of WW-uitkering of een arbeidshandicap krijgen er hulp aangeboden bij het vinden van een passende baan.
Naast deze service richting werkzoekenden staat Werkplein ook werkgevers bij in hun speurtocht naar geschikte kandidaten. De adviseurs van Werkplein Midden Twente kunnen ondernemers bijvoorbeeld voorlichten over diverse subsidies en regelingen, waarmee het aantrekkelijker voor hen wordt om iemand met een arbeidshandicap aan te nemen.

Schakels in een keten

Arnoud legt uit dat er sprake is van een ketensamenwerking tussen vier partijen. Dat zijn de  gemeenten, SWB, Werkplein Midden Twente en werkgevers. Vanuit de gemeente worden bij SWB kandidaten aangemeld die nog niet bemiddeld kunnen worden vanwege een te grote afstand tot de arbeidsmarkt.
SWB, een werkvoorzieningsbedrijf, heeft als één van haar uitvoeringstaken om deze kandidaten richting werk te ontwikkelen. Wanneer een kandidaat na een SWB-traject arbeidsfit is, neemt Werkplein Twente het stokje over en ondersteunt vanaf dat moment de werkzoekende. De laatste schakel in de keten is dan de werkgever die een geschikte kandidaat een contract aanbiedt. “Afgelopen jaar zijn er vanuit SWB zo’n vijftig medewerkers aangemeld. Daarvan hebben er dertig een baan gevonden en hoeven daarom geen beroep meer te doen op een uitkering”, aldus Arnoud.

Samenwerking ketenpartners SWB en Werkplein Twente

Arnoud vertelt dat de lijnen tussen SWB en Werkplein Twente kort zijn. Enige tijd geleden hebben we samen een ‘Verbindingsdag’ georganiseerd. Daarbij zijn onze adviseurs een dag opgetrokken met onder meer de werkcoaches arbeidsontwikkeling van SWB.” Hij geeft aan dat er gezamenlijk is gewerkt aan casussen, waarbij de rolverdeling en de communicatie tussen beide organisaties centraal stond. Arnoud: “Een optimale samenwerking is van belang omdat we als partners in de keten een gezamenlijk doel hebben en dat is om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De informatie uitwisseling kan soms nog beter.” Hij vertelt verder dat kandidaten via verschillende kanalen bij Werkplein Midden Twente terecht komen. “We werken met meerdere doelgroepen, maar al deze groepen hebben maar één doel: aan het werk komen!”

Speerpunten

“Werkplein Twente zet de komende jaren in op bepaalde speerpuntsectoren, -branches en –beroepen”, zegt Arnoud. Werkgevers kunnen bepaalde vacatures moeilijk invullen, terwijl er genoeg mensen zonder werk zitten. “In sectoren als transport en vervoer, zorg, contactcenters, ICT, techniek, bouw en procesindustrie liggen beslist kansen”, legt Arnoud uit, “de verwachting is dat daar de vraag naar arbeidskrachten hoog blijft de komende jaren.”

‘On the job’ ontwikkelen

Arnoud legt uit dat de samenwerking met de andere partner in de keten, de werkgevers, steeds belangrijker wordt. Iemand met affiniteit voor een bepaalde functie, zal steeds vaker de laatste ontwikkelingsstap ‘on the job’ moeten zetten. Arnoud: “Vergelijk het met de methodiek van SWB waarbij mensen arbeidsfit gemaakt worden via stages op zo regulier mogelijke werkplekken.”
Verder willen we de uitstroom van kandidaten duurzamer maken en voorkomen dat iemand na een kort dienstverband afhaakt en opnieuw een uitkering aanvraagt. “Er zal beter gekeken moeten worden waar iemand past qua persoonlijkheid, achtergrond en eventuele problematiek. Iemand kan namelijk een logistieke functie vervullen bij een groot ICT-bedrijf of in een ziekenhuis en dat zijn totaal verschillende werelden”, aldus Arnoud.

De droom van Arnoud is dat het Werkplein ooit zo wordt ingericht dat alle medewerkers in dienst zijn bij de organisatie. “Dan heb je dus één bestuur, één budget, één werkzoekendenbestand en één instrumentenkoffer. Het zou de processen rond arbeidsontwikkeling en –bemiddeling nog meer stroomlijnen!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *