VSO maakt plan van aanpak garantiebanen

Bron: website VSO

Het Verbond van Sectorwerkgevers (VSO) heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met andere partners een belangrijke bijdrage wil leveren aan het realiseren van de banenafspraak. En het behalen van het quotum.

De vorige minister van BZK, Plasterk had het VSO daarom verzocht toen duidelijk werd dat voor de overheidssector het quotum werd geactiveerd. Het VSO ondersteunt de overheids- en onderwijswerkgevers.

In het Plan van Aanpak beschrijft VSO welke activiteiten het voor zichzelf ziet in de komende jaren. En met wie zij samenwerkt: onder meer vakbonden in de publieke sector, werkgevers in de marktsector (via VNO/NCW-MKB-Nederland en AWVN), de doelgroep van de banenafspraak via de Landelijke Cliëntenraad en het kabinet.

Het VSO doet suggesties aan de sectoren om meer invulling te geven aan hun stimulerende rol naar de onderliggende organisaties. Per sector biedt het VSO een handreiking voor het maken van een eigen sectoraal Plan van Aanpak, dat bestuurlijk wordt goedgekeurd en gedragen.

Tenslotte beschrijft het VSO in het Plan van Aanpak de omstandigheden waarin overheidswerkgevers de banen moeten realiseren. Deze plaatsen de activiteiten van de werkgevers en de behaalde resultaten in perspectief. Dit gedeelte geeft ook aan waarom het in 2016 niet lukt de afgesproken aantallen te halen. Het VSO heeft een aantal knelpunten gesignaleerd bij het niet halen van de banenafspraak.

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages

  02-02-2018

  UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk Bron: website Cedris  Stand per 30 september 2017: realisatie banenafspraak op schema. […]

  Lees meer
 • VSO maakt plan van aanpak garantiebanen

  22-01-2018

  Bron: website VSO Het Verbond van Sectorwerkgevers (VSO) heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met […]

  Lees meer
 • Interview Jeroen van der Geest over de communicatiestrategie van SWB Midden-Twente

  18-01-2018

  SIR Communicatiemanagement heeft een interview gehouden met algemeen-directeur Jeroen van der Geest van SWB Midden-Twente. Het intro van het interview is […]

  Lees meer
Alles bekijken