SWB zeer tevreden over 2015

Persbericht d.d. 27 juni 2016

Het boekjaar 2015 is door SWB met winst afgesloten en dat stemde het bestuur tijdens de algemene bestuursvergadering van 24 juni 2016 zeer tevreden. Tijdens de bijeenkomst werd het jaarverslag over het voorbije boekjaar goedgekeurd en vastgesteld. Uit de gepresenteerde jaarrekening blijkt een beduidend beter resultaat dan begroot. Er werd een verlies begroot van 420.000 €, maar er werd  een winst van 305.000 € geboekt. Dit werd met name veroorzaakt door de aantrekkende economie, een hogere rijksbijdrage dan verwacht, stringente kostenbeheersing en optimalisatie van de samenwerking met de gemeenten.

Na een matig eerste kwartaal in 2015, zag SWB de omzet duidelijk groeien en bleek het vertrouwen van klanten groot. Algemeen directeur Jeroen van der Geest daarover, ”SWB staat er bij onze klanten en opdrachtgevers goed op. Men waardeert onze bestuurlijke stabiliteit, de professionele aanpak en onze bereidheid om met de klant mee te denken. Daarbij hebben we zowel oog voor de bedrijfsmatige als sociale doelstellingen”.

SWB bereikte ook haar sociale doelstellingen. In 2015 waren er zo’n  780 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst en werden zo’n  450 personen vanuit de Participatiewet begeleid. Mede door de “arbeidsontwikkeling” die SWB bood, wist een groot aantal van deze medewerkers een stap richting arbeidsmarkt te maken. Meer dan 150 personen werden bemiddeld naar een reguliere baan.

SWB blijft pro actief bezig met haar toekomst. Er wordt intensief samengewerkt met de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Borne. Zo worden de beheer – en onderhoudstaken van Hengelo en Hof van Twente vanaf 1 januari 2017 overgenomen. Zo’n 130 gemeenteambtenaren zullen per die datum in dienst treden en onder de nieuwe naam Gildebor hun werkzaamheden voortzetten. Maar ook met andere gemeenten, collega SW-organisaties en ondernemers zoekt SWB de samenwerking. De gemeente Haaksbergen is voornemens om haar SW-taken vanaf 1 oktober 2016 door SWB te laten uitvoeren. SWB zal dan de verantwoordelijkheid voor  108 Haaksbergse SW-medewerkers overnemen.

De komende jaren wordt SWB geconfronteerd met verdergaande bezuinigingen van overheidswege. Maar hoewel SWB voor een zware opgave staat, blijven zowel het bestuur als de directie van SWB geloven in de missie van de organisatie. Bestuursvoorzitter Mariska ten Heuw daarover: “We hebben de afgelopen jaren laten zien dat onze eenduidige strategie, goede ketensamenwerking en koersvastheid hebben geleid tot een financieel en sociaal gezonde organisatie, waarop we als gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente oprecht trots zijn”.

 

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Oogstactie Stadstuin 2017

  20-10-2017

  Onder een heerlijke najaarszon heeft op donderdagmiddag 19 oktober de tweede editie van de Oogstactie Stadstuin plaatsgevonden. Deze Oogstactie wordt […]

  Lees meer
 • Foto’s SWB Groentuin Open Middag 2017

  25-09-2017

  Donderdag 21 september jl. heeft de jaarlijkse Open Middag van SWB Groentuin plaatsgevonden aan het Bartelinkslaantje. Het was een groot succes […]

  Lees meer
 • Foto’s ontbijtsessie 2017 in SWB Groentuin

  25-09-2017

  Afgelopen donderdagmorgen, 21 september, heeft SWB haar jaarlijkse ontbijtsessie verzorgd voor een groep van zestig  geïnteresseerden en leden van ‘Ondernemers […]

  Lees meer
Alles bekijken