SWB tevreden over 2014

Persbericht, 30 juni 2015

Het boekjaar 2014 is door SWB met een zeer tevredenstellend financieel resultaat afgesloten. In de algemene bestuursvergadering van 26 juni 2015 is het jaarverslag over het voorbije boekjaar goedgekeurd en vastgesteld. Uit de gepresenteerde jaarrekening blijkt een beduidend beter resultaat dan begroot. Er werd een verlies begroot van 0,6 miljoen euro, maar de realisatie was beduidend beter. Het jaar werd met een kleine winst afgesloten.

SWB bereikte ook haar sociale doelstellingen. In 2014 waren er meer dan 800 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst en werden zo’n  500 personen vanuit de Wet Werk en Bijstand begeleid. Mede door de arbeidsontwikkeling die SWB bood, wist een groot aantal van deze medewerkers een stap richting arbeidsmarkt te maken. Meer dan 150 personen werden bemiddeld naar een reguliere baan.

jeroenAlgemeen directeur Jeroen van der Geest daarover, ”SWB staat voor arbeidsontwikkeling en wij willen deze maatschappelijke taak professioneel én sociaal uitvoeren. Daarbij gaan we uit van wat mensen wel kunnen en dagen we ze uit om het optimale uit zichzelf te halen. Daarnaast bieden we hen die daarop aangewezen zijn een passende werkplek binnen onze eigen organisatie ”.

SWB blijft pro actief bezig met haar toekomst. Er wordt bewust samenwerking gezocht met ondernemers, collega SW-bedrijven en (semi)overheidsinstellingen. Daarbij wil SWB “regelkrachtig” zijn door kwaliteit te bieden en de klant te ontzorgen. Op deze wijze ontwikkelt SWB nieuwe concepten en creëert SWB nieuwe functies binnen bestaande organisaties. SWB blijft dus vernieuwen en toont sociaal ondernemerschap. Dit alles onder regie van – en in zeer nauwe samenwerking met de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Deze innovatieve aanpak heeft onder andere geleid tot succesvolle samenwerking met Ikea en PostNL.

De komende jaren zal SWB worden geconfronteerd met (nog) verdergaande bezuinigingen van overheidswege. Hoewel SWB voor een zware opgave staat, blijven zowel bestuur als directie van SWB geloven in de kracht van de organisatie. Bestuursvoorzitter Mariska ten Heuw daarover: “We zien gelukkig een enigszins aantrekkende economie, waarin we samen met het bedrijfsleven kansen willen creëren voor  mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Het resultaat van 2014 laat daarbij zien dat onze koersvastheid van de laatste jaren heeft geleid tot een financieel en inhoudelijk zeer solide sociaal werk-leerbedrijf, waar we als gemeenten trots op zijn”.

 

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Wij zijn op zoek naar een vakman catering

  06-11-2018

  De vakman catering  is werkzaam binnen het dienstverleningswerkveld van SWB Midden Twente. Binnen dit werkveld ligt de focus op de […]

  Lees meer
 • VNG: interview met Mariska ten Heuw

  23-10-2018

  ‘Het gaat me toch niet gebeuren dat dit onder deze wethouder wordt afgebroken!’ Mariska ten Heuw is kort geleden door de […]

  Lees meer
 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
Alles bekijken