SWB Midden Twente verstevigt haar positie

SWB Midden Twente heeft in 2016 opnieuw prima gepresteerd. Het boekjaar is met een klein verlies afgesloten en dat stemde het bestuur tijdens de algemene bestuursvergadering van 23 juni 2017 zeer tevreden. Met name omdat een groot deel van de 0,5 miljoen € overheidsbezuinigingen kon worden opgevangen door een efficiënte bedrijfsvoering. Tijdens de bijeenkomst werd het jaarverslag over het voorbije boekjaar goedgekeurd en vastgesteld.

Uit de door de directie gepresenteerde jaarrekening blijkt een beter resultaat dan begroot. Er werd een verlies begroot van 220.000 €, maar er werd slechts een verlies gerealiseerd van 86.000 €. Dit werd met name veroorzaakt door meer opdrachten uit de markt en optimalisatie van de samenwerking met de gemeenten.

De organisatie is verder gegroeid en biedt inmiddels werk aan zo’n 1400 medewerkers. Vanaf 1 oktober 2016 laat de gemeente Haaksbergen haar SW-taken door SWB Midden Twente uitvoeren. Hiermee heeft ze de verantwoordelijkheid voor ruim 100 Haaksbergse SW-medewerkers overgenomen. Daarnaast zijn per 1 januari 2017 de beheer – en onderhoudstaken van Hengelo en Hof van Twente overgenomen. SWB Midden Twente heeft daartoe het nieuwe bedrijfsonderdeel Gildebor opgericht en zo’n 130 gemeenteambtenaren zijn per die datum in dienst getreden.

Algemeen directeur Jeroen van der Geest daarover, ”Wij geloven in structurele samenwerking met zowel publieke als private organisaties. De afgelopen jaren merken we dat onze klanten en opdrachtgevers onze bestuurlijke stabiliteit en onze zakelijke professionaliteit waarderen. Wij trachten kansen te creëren voor onze medewerkers én onze klanten. We werken daarbij samen met Hengelo, Borne en Hof van Twente, maar ook met andere gemeenten, collega SW-organisaties en ondernemers”.

De organisatie bereikte ook haar sociale doelstellingen. In 2016 werd passende arbeid geboden aan 800 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Daarnaast werden re-integratieprojecten uitgevoerd voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mede door de “arbeidsontwikkeling” die SWB Midden Twente bood, wist een groot aantal van deze medewerkers een stap richting arbeidsmarkt te maken. Meer dan 170 personen werden bemiddeld naar een baan.

De komende jaren zijn financieel onzeker, met name vanwege de verdergaande overheidsbezuinigingen. Maar hoewel SWB Midden Twente voor een zware opgave staat, blijven zowel het bestuur als de directie geloven in de missie van de organisatie. Bestuursvoorzitter Mariska ten Heuw daarover: “SWB Midden Twente is een financieel en sociaal kerngezonde organisatie. We hebben alle vertrouwen dat de uitbreiding van het nieuwe bedrijfsonderdeel Gildebor een positieve stimulans voor het prachtige sociale werk-leerbedrijf van de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente betekent”.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

  08-05-2018

  Bron: website Cedris Cijfers landelijk en per arbeidsmarktregio bekend. Toename garantiebanen bij zowel markt als overheid. Overheid blijft nog achter […]

  Lees meer
 • Vacature assistent werkcoaches

  01-05-2018

  Momenteel zijn wij voor onze afdeling Pakketsortering in Hengelo op zoek naar twee flexibel inzetbare Assistent Werkcoaches. De processen binnen […]

  Lees meer
 • Flitsend SWB relatie event ‘Back to the Future’

  30-03-2018

  “Technologie biedt vele kansen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Op die stelling werd positief gereageerd door de […]

  Lees meer
Alles bekijken