UWV werkt aan wetsonafhankelijke beoordeling arbeidsvermogen

Bron: Website Cedris (nieuws)

In het achtmaandenverslag 2013 vermeldt UWV het project Innovatie & Instrumentarium Sociaal Medische Beoordeling Arbeidsvermogen. Die beoogt een overgang van compensatiegericht naar (ook) participatiegericht beoordelen. Omdat de nWajong en de Wsw verschillende beoordelingskaders kennen ontstaat het risico dat de uitkomsten van beoordelingen onderling niet consistent zijn. UWV werkt aan een wetsonafhankelijke methode die een universeel toepasbaar fundament vormt voor iedere mogelijke sociaal-medische claimbeoordeling, indicering en advisering over participatie. Ter onderbouwing van participatieadviezen stelt UWV voor elke klant volgens deze methode een profiel op. Daarvoor worden niet alleen de gebruikelijke (medische) kenmerken verzameld, maar ook een aantal kenmerken in kaart gebracht die voorwaarden voor werk vormen. Het gaat dan om zaken als: prioriteiten kunnen stellen, leiding kunnen geven, leiding kunnen aanvaarden en/of structuur aanbrengen in werk.

Omdat wet- en regelgeving rond indicering en re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking continu in beweging is, focust UWV zich hierbij op het beoordelen van arbeidsvermogen van mensen die geen wettelijk minimum loon (WML) kunnen verdienen. Op termijn past UWV deze wetsonafhankelijke methode voor alle sociaal medische dienstverlening toe.

In het achtmaandenverslag meldt UWV verder dat veel activiteiten gericht zijn op het programma Modernisering Ziektewet. UWV is nauw betrokken bij de invoering van de maatregelen die voortvloeien uit wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters). Ook heeft UWV in de eerste acht maanden van dit jaar 168.600 werkzoekenden aan een baan geholpen, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meesten gingen vanuit een WW-uitkering aan het werk. Wel kreeg UWV in de eerste acht maanden 24 procent meer WW-aanvragen te verwerken dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij het weer aan de slag helpen van mensen – en vooral de meer kwetsbare klanten – geeft UWV een  belangrijke rol aan de regionale Werkgeversservicepunten waar UWV, zoveel mogelijk samen met gemeenten, dienstverlening biedt aan werkgevers. In 2013 wil UWV 6.500 Wajongers helpen om werk te vinden; tot en met augustus is dat voor 4.800 Wajongers gelukt. Daarnaast vonden 3.100 mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering een baan, beduidend meer dan in dezelfde periode van 2012 (1.600).Bron: Persbericht UWV, 7 november 2013.

Noot: Klik hier voor het achtmaandenverslag 2013.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Wij zijn op zoek naar een vakman catering

  06-11-2018

  De vakman catering  is werkzaam binnen het dienstverleningswerkveld van SWB Midden Twente. Binnen dit werkveld ligt de focus op de […]

  Lees meer
 • VNG: interview met Mariska ten Heuw

  23-10-2018

  ‘Het gaat me toch niet gebeuren dat dit onder deze wethouder wordt afgebroken!’ Mariska ten Heuw is kort geleden door de […]

  Lees meer
 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
Alles bekijken