Kansen voor doelgroepen in cao-afspraken

Bron: nieuws website Cedris

In hoeverre dragen afspraken in cao’s bij aan een betere arbeidsmarktpositie van groepen kwetsbare werknemers?

Minister Asscher heeft de jaarlijkse ‘Rapportage cao-afspraken’ openbaar gemaakt. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de mate waarin in – heel het jaar 2015 lopende – cao’s aandacht besteden aan de instroom van doelgroepen, afstand tot de arbeidsmarkt en de onderkant van het loongebouw. Voor deze rapportage zijn 99 cao’s onderzocht, van toepassing op bijna 5,0 miljoen werknemers (88% van alle werknemers onder een cao).

De onderzoekers bekeken onder meer welke afspraken cao’s bevatten over in- en doorstroom en voorkoming van uitstroom van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Enkele resultaten:

 • Het aantal cao’s met afspraken om de instroom van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen is tussen 2011 en 2015 gestegen van 46 naar 56. De stijging deed zich vooral voor in 2014 en 2015.
 • In 26 van deze 56 cao’s gaat dat om een niet gekwantificeerde inspanningsverplichting. 30 cao’s kennen een concrete doelstelling om een aantal arbeidsplaatsen voor kwetsbare groepen te creëren. Het betreft vooral arbeidsgehandicapten en Wajongers. 66% respectievelijk 60% van deze cao’s bevatten de mogelijkheid om loon te betalen ter hoogte van het WML;
 • Een loonschaal met een beginloon op het niveau van het WML ter bevordering van de  instroom van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, komt in 63 van de onderzochte cao’s voor;
 • 12 Cao’s bevatten afspraken over specifieke scholingsinspanningen ter bevordering van de doorstroommogelijkheden voor kwetsbare groepen;
 • 18 Cao’s kennen een zogenoemde doelgroepenschaal: een loonschaal om de instroom te bevorderen van voor werknemers met een moeilijke positie op de arbeidsmarkt zoals gehandicapten, langdurig werklozen en herintredende vrouwen. 28 Cao’s kennen (daarnaast) een aanloopschaal, bedoeld voor nieuwe werknemers in een sector, voor wie het aanvangssalaris vanwege onvoldoende kennis en/of ervaring lager is dan in de loonschaal die bij een functie hoort;
 • In ruim driekwart van de 18 cao’s met een doelgroepenschaal is het niveau daarvan gelijk aan het WML. Dit is het geval in de sectoren landbouw en visserij, industrie en de bouwnijverheid. Maar in de sectoren handel en vervoer, zakelijke en overige dienstverlening loopt het niveau van de doelgroepenschalen uiteen van 100,1% in de sector overige dienstverlening tot 105,9% in handel en horeca.

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Ondernemers bedankt!

  16-11-2018

  Vandaag is het de landelijke Dag van de Ondernemer. Een dag om ondernemers te bedanken, want ze creëren immers groei, […]

  Lees meer
 • Wij zijn op zoek naar een trainee

  13-11-2018

  We zijn op zoek naar talenten die zich verder willen laten opleiden en ontwikkelen binnen onze organisatie. Je bent een […]

  Lees meer
 • SWB is op zoek naar een beheerder

  13-11-2018

  SWB is eveneens werkgever van de beheerders die werkzaam zijn bij de negen Hengelose Wijkcentra. De Wijkcentra zijn verdeeld in […]

  Lees meer
Alles bekijken