Jaarrapport Wsw 2016 gepubliceerd

Bron: website Cedris, 10 augustus 2017

De Wsw-populatie nam in 2016 – als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom – af met 5,1% naar 91.432 personen.

In opdracht van het ministerie van SZW voert Panteia de Wsw-statistiek uit. Elk jaar rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw. Het jaarrapport 2016 is nu gereed.

De Wsw-populatie nam in 2016 – als gevolg van het ontbreken van nieuwe instroom – af met 5,1% naar 91.432 personen. In 2015 nam de populatie met 6,4% af. In 2016 werkten 39.273 personen bij een reguliere werkgever: 6,5% heeft een begeleid werken-plaats bij een regulier bedrijf, 17,1% is individueel gedetacheerd en 19,4% werkt in een groepsdetachering.

In arbeidsjaren telt de Wsw-populatie 4.108 arbeidsjaren, een afname van 4,8% ten opzichte van 2015.

Enkele andere belangrijke ontwikkelingen zijn:

 • UWV heeft in 2016 voor 14.191 personen een herindicatie afgegeven. Het aantal herindicaties lag iets hoger dan het jaar ervoor. Deels komt dit doordat in 2016 een groep personen, die geen plaatsing hebben, alsnog zijn geherindiceerd nadat hun herindicatietermijn al eerder verlopen was. Mede als gevolg van de oproep van de Staatssecretaris aan gemeenten (zie bericht over de vorige Verzamelbrief) om iedereen die mogelijk nog steeds tot de Wsw kan behoren, ook aan te leveren voor de Wsw-statistiek, zijn de herindicaties van de personen zonder een Wsw-plaatsing alsnog bekeken en zijn als nog herindicaties bij UWV aangevraagd.
 • De geldigheidstermijn van de herindicatiebesluiten bleef in 2016 nagenoeg gelijk aan die in 2015: 85 maanden. Volgens de herindicatiebesluiten behoort 98,7% tot de doelgroep. 1,2% krijgt een onderzijde-besluit en 0,1% een bovenzijde-herindicatie;
 • Van alle 91.432 Wsw-medewerkers is 17,1% individueel gedetacheerd, een kleine toename ten opzichte van 2015 (16,9%). De groepsdetacheringen zijn in 2016 toegenomen: 19,4% (2015: 18,7%). Het aandeel beschutte plaatsingen (inclusief Werken op Locatie) nam af van 57,8% in 2015 naar 57% in 2016;
 • De gemiddelde omvang van een Wsw-dienstbetrekking bedraagt, evenals in 2015, 31 uur per week. Dit is hetzelfde voor begeleid werkenden. 54% van de Wsw-populatie werkt fulltime (36 tot 40 uur per week);
 • Het aandeel werknemers met een psychische beperking met een Wsw-dienstbetrekking of in begeleid werken bleef in 2016 stabiel: 32% respectievelijk 45%.

Groep ‘geen plaatsing’

De Wsw-statistiek volgt met ingang van 2015 de – op dit moment ruim 3.400 – Wsw-geïndiceerden die in de loop van 2015 en 2016 zijn uitgestroomd en eind 2016 (nog) niet opnieuw in Wsw-verband zijn gaan werken. Inclusief de ‘oude’ doelgroep die vóór 1998 is toegelaten en een indicatie tot aan hun AOW-leeftijd bezit, geldt voor tweederde van deze groep zonder Wsw-plaatsing dat zij na minimaal 5 jaar nog een nieuw Wsw-dienstverband aangeboden kunnen krijgen. Voor de gehele ‘nieuwe’ doelgroep (na 1998) geldt dat zij in aanmerking blijven komen voor een herindicatie, waardoor de termijn van de geldigheidsduur wordt verlengd én zij in het Doelgroepregister opgenomen blijven.

Bron: Bericht Rijksoverheid, 10 juli 2017.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Ondernemers bedankt!

  16-11-2018

  Vandaag is het de landelijke Dag van de Ondernemer. Een dag om ondernemers te bedanken, want ze creëren immers groei, […]

  Lees meer
 • Wij zijn op zoek naar een trainee

  13-11-2018

  We zijn op zoek naar talenten die zich verder willen laten opleiden en ontwikkelen binnen onze organisatie. Je bent een […]

  Lees meer
 • SWB is op zoek naar een beheerder

  13-11-2018

  SWB is eveneens werkgever van de beheerders die werkzaam zijn bij de negen Hengelose Wijkcentra. De Wijkcentra zijn verdeeld in […]

  Lees meer
Alles bekijken