Eerste beeld baanafspraak: goede rol SW, zorg bij aantallen

Bron: Nieuws website Cedris

Beweging naar inclusief werkgeverschap is ingezet. Maar verschuiving van bestaand werk naar regulier werk levert geen echte groei van werkgelegenheid voor mensen met een beperking

Deze week zijn de cijfers over de banenafspraak voor 2013 en 2014 gepresenteerd: er zijn een kleine 11.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Cedris heeft met trots èn zorg kennis genomen van deze cijfers.

Het overgrote deel van de getelde banen betreft detacheringen en begeleid werken door bemiddeling en ondersteuning van SW-bedrijven. Wij zijn trots om hofleverancier van de beweging naar een inclusievere arbeidsmarkt te zijn. Dat is een compliment aan onze leden én aan de werkgevers die dit mogelijk maken. Het kán dus.

Detacheren is succesvol
Detacheren is een succesformule. SW-bedrijven hebben hier belangrijke kennis en ervaring, die de banenafspraak ondersteunt. De krimp en afbouw van SW-bedrijven, die hier en daar plaatsvindt, is dan ook onverstandig. Detacheren en begeleid werk maakten in 2013 en 2014 een behoorlijke groei door (ruim 11%), waardoor zo’n 4268 mensen extra vanuit de SW een plek bij reguliere bedrijven vonden. De SW-bedrijven zijn trots op die bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt en bouwen die rol graag uit in de komende jaren.

Na verschuiving nu ook groei van werkgelegenheid nodig
In deze tussenmeting is vooral sprake van verschuiving van werk en niet van extra werk. Dat verbaast op zichzelf niet in een economie met amper groei. Het ministerie telt nieuwe detacheringen ook mee. Terecht, want voor de private sector zijn dit nieuwe werkplekken, en het laat zien dat een beweging naar inclusief werkgeverschap is ingezet. Intussen heeft dit voor de SW-doelgroep1 nog niet echt geleid tot ‘meer werkgelegenheid’, want deze banen zijn doorgaans ingevuld door mensen  die al een dienstverband hadden, nl. bij een SW-bedrijf. Het totaal aantal werkzame mensen met een SW-indicatie is in 2013 en 2014  beperkt gegroeid, namelijk met slechts 416 personen2. Dit was de echte groei in werkgelegenheid voor SW-ers. Het aantal mensen met SW-indicatie dat extra aan het werk is gekomen is dus veel beperkter dan de genoemde groei van het aantal detacheringen vanuit de SW.
Daarnaast mag het maatschappelijk effect van de baanafspraak wat ons betreft vanaf nu verantwoord worden in ‘echte mensen aan het werk’. Op dit moment werkt het ministerie met ‘berekende standaardbanen’, op basis van een statistische eenheid van 25,5 uur per baan. Feitelijk werken er op deze 10.732 berekende banen minder personen, nl. 73043 mensen. Dit laatste doet meer recht aan de werkelijkheid.

Nieuwe instroom en beschut werk
Deze gegevens betreffen de periode vóór het ingaan van de participatiewet. Vanaf 1 januari jl. is er geen nieuwe instroom meer in de WSW. Echter, ook de instroom in het doelgroepenregister is zeer beperkt en blijft sterk achter bij de verwachtingen. Verdere aanpassing is nodig om nieuwe plaatsingen te doen slagen. Het aantal indicaties voor het zogenoemde ‘nieuwe beschut werk’ is zelfs dramatisch. Zonder aanpassingen zal er van de 30.000 beschutte banen uit het Sociaal Akkoord weinig terecht komen. Belangrijk, ook omdat vanaf 1 januari 2015 detacheringen nog alléén meetellen, als er ook beschut werk gerealiseerd wordt. Wij roepen overheden en bedrijfsleven daarom op om van beide samen met ons een succes te maken.
Met de verwachte uitstroom uit de WSW van ruim 5000 personen zal de werkgelegenheid voor mensen met een beperking in 2015 anders helaas eerder dalen dan toenemen.

Conclusie
De eerste slag naar inclusiviteit is gemaakt. Het is mooi dat de kennis en ervaring van SW-bedrijven substantieel heeft bijgedragen aan het inclusiever maken van het reguliere bedrijfsleven. Daar gaan we graag mee door. Maar: naast een verschuiving van bestaand werk is nu ook echte groei van werkgelegenheid voor mensen met een beperking nodig. De aantrekkende economie kan daarbij helpen, maar er  moet nog veel meer gebeuren. De in de SW-bedrijven aanwezige kennis en ervaring leveren daartoe een belangrijke bijdrage.

 

Bron: Kamerbrief, 4 juli 2015; Bericht Binnenlands Bestuur, 4 juli 2015; Bericht VNO-NCW, 7 juli 2015.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
 • Sfeerfilm SWB Groentuin: Open Middag 2018

  17-09-2018

  SWB Groentuin heeft op 6 september jl. haar jaarlijkse Open Middag gehouden aan het Bartelinkslaantje 40 in Hengelo. De middag […]

  Lees meer
 • Vrolijke gezichten bij sfeervolle Open Middag SWB Groentuin

  07-09-2018

  De weergoden leken SWB Groentuin donderdagochtend 6 september slecht gestemd. Het regende behoorlijk en de Open Middag leek in het […]

  Lees meer
Alles bekijken