Inclusievere arbeidsmarkt leidt tot beperkte stijging arbeidsdeelnam

Persbericht van Cedris 

De ambitie om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is succesvol opgepakt.

De ambitie om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is succesvol opgepakt. Dat blijkt uit de resultaten van de een-meting van de banenafspraak die vandaag naar de Kamer is gestuurd. Cedris is blij dat de markt- en overheidssector aan de gestelde doelen hebben voldaan. “Dat is een felicitatie waard. De cijfers tonen bovendien aan dat een groot deel van de banen via detacheringen is ingevuld. SW-bedrijven zijn met deze succesformule hofleverancier van de banenafspraak. Dat onderstreept het belang van onze instrumenten, ook voor reguliere werkgevers’, aldus Job Cohen.

Niet alleen het aantal nieuwe banen bij reguliere werkgevers is van belang. Cedris wil dat ook het totale arbeidsvolume voor mensen met een arbeidsbeperking stijgt. Die ontwikkeling laat nog te wensen over. Ondanks de toename van het aantal banen in de reguliere sector is de werkgelegenheid voor de doelgroep netto maar beperkt toegenomen. Het aantal personen met een arbeidsbeperking dat sinds 2013 een reguliere baan heeft gekregen bedraagt volgens de meting 13.847. Bijna de helft hiervan, 6152 personen, is afkomstig uit de SW-bedrijven. Dit betreft dus een verschuiving van bestaande werkgelegenheid. Daarnaast zijn de laatste jaren (door natuurlijk verloop) 6079 mensen uitgestroomd uit de oude wet op de sociale werkvoorziening (WSW). Hierdoor daalde de werkgelegenheid bij de SW-bedrijven.

Dat betekent dat de arbeidsdeelname door de doelgroep de afgelopen drie jaar veel beperkter is gegroeid dan het aantal het aantal garantiebanen, namelijk met ongeveer 1500 mensen. Job Cohen: ‘Het is natuurlijk prachtig als mensen een stap zetten van het SW-bedrijf naar een arbeidsplek bij een reguliere werkgever. Maar we zien graag ook een verdere stijging van de arbeidsdeelname van deze mensen. Hun arbeidsparticipatie is veel te laag. Een inclusieve arbeidsmarkt zou dat percentage moeten verhogen. Dat is tot nu toe maar beperkt gebeurd.’

Na één jaar participatiewet, waarin de WSW wordt afgebouwd, hebben de markt- en de overheidssector getoond hun verantwoordelijkheid te nemen. De gestelde doelen voor 2015 zijn gehaald. Cedris wil dat dit hoopvolle begin leidt tot meer mensen met een arbeidsbeperking met een baan. Cohen: “wij blijven werken aan voorstellen om het werken met mensen met een beperking financieel aantrekkelijker te maken met minder bureaucratie. Hopelijk pakt de politiek dat op, zodat ook de arbeidsparticipatie substantieel gaat stijgen. De expertise en ondersteuning van onze leden maakt daarbij het verschil.”

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Wij zijn op zoek naar een vakman catering

  06-11-2018

  De vakman catering  is werkzaam binnen het dienstverleningswerkveld van SWB Midden Twente. Binnen dit werkveld ligt de focus op de […]

  Lees meer
 • VNG: interview met Mariska ten Heuw

  23-10-2018

  ‘Het gaat me toch niet gebeuren dat dit onder deze wethouder wordt afgebroken!’ Mariska ten Heuw is kort geleden door de […]

  Lees meer
 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
Alles bekijken