Iedereen moet meedoen, maar hoe gaat dat dan?

tubantia_20oktober2015Bron: Tubantia – editie Hengelo, 20 oktober 2015
Hengelo telt zo’n 5.000 werkzoekenden met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Slechts een klein deel is direct te helpen.

HENGELO
Wajong, WSW, WWB… Als het gaat over uitkeringsgerechtigden, zijn de afkortingen niet van de lucht. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de nieuwe wetgeving rond mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals dat zo mooi heet? Sinds 1 januari zijn de regels aangescherpt voor mensen met een arbeidshandicap of een bijstandsuitkering. Deze nieuwe regeling heet de Participatiewet, doel is om meer mensen aan het werk te krijgen.
Met de nieuwe wet vervalt een aantal oude regelingen. Zo wordt een Wajong-indicatie, bedoeld voor mensen die al op jonge leeftijd een ziekte of een handicap hebben gekregen, vanaf 2015 alleen nog maar gegeven aan jonggehandicapten waarvan vaststaat dat ze volledig arbeidsongeschikt zijn. In de praktijk gaat het met name om zwaar gehandicapten die in een instelling wonen.
Als gevolg hiervan is het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen sinds 1 januari landelijk met maar liefst 90 procent gedaald. Alle jonggehandicapten die niet langer in aanmerking komen voor Wajong, vallen voortaan onder de Participatiewet. Zij moeten bij hun gemeente aankloppen voor een bijstandsuitkering en begeleiding naar werk. Of iemand die is afgewezen voor een Wajong bij de gemeente ook daadwerkelijk een uitkering krijgt, hangt af van zijn persoonlijke situatie.
Maar de Participatiewet behelst meer: ook de Wet sociale werkvoorziening (WSW) is erin opgegaan, net als de Wet werk en bijstand (WWB). Iedereen met een arbeidsbeperking die kan werken en alle bijstandsgerechtigden zitten in die categorie. Om deze mensen aan het werk te krijgen, heeft de overheid afspraken gemaakt met werkgevers. In eerste instantie op vrijwillige basis, maar blijft het aantal banen achter, wordt er vanaf 2017 een quotum opgelegd. Bedrijven vanaf 25 werknemers zijn dan verplicht mensen uit de Participatiewet aan het werk te helpen.

Voordelen
Het aannemen van een medewerker met een arbeidsbeperking heeft voordelen. Werkgevers worden ervoor gecompenseerd met loonkostensubsidie. “Maar daar moet het niet in eerste instantie om gaan”, vindt Joop Wikkerink van de gemeente Hengelo. “Een arbeidsgehandicapte heeft vaak veel te bieden, ook al zit hij in een rolstoel of heeft hij autisme. Het komt de diversiteit in een bedrijf ten goede. Bovendien zijn veel mensen zeer gemotiveerd.”
Wikkerink begrijpt dat sommige werkgevers huiverig zijn. “Het vraagt begeleiding en geduld, dat wel. Maar er kan iets moois uit voortkomen. Bovendien liggen er harde afspraken op tafel: we zullen met z’n allen wel moeten.”
De groep is groot en divers, erkent Arnoud Berghuis van Werkplein Twente. “Daarom is het belangrijk dat er een goede match gemaakt wordt. Dat is ook voor ons een uitdaging. Er is zoveel veranderd dat wij ons bestand nog beter moeten leren kennen.”
Voor Hengelo geldt dat er op dit moment rond de 5.000 werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt zijn: 2.300 bijstandsgerechtigden, 1.580 (voormalig) Wajongers en 150 mensen met een indicatie voor een sociale werkplaats (WSW). Wikkerink: “Dat klinkt als een groot aantal, maar in de praktijk is maar een klein deel direct aan werk te helpen. Zo geldt voor de bijstandsgroep dat er ongeveer 900 mensen bemiddelbaar zijn. Het overige deel kampt met zware problematiek, zoals verslaving. Ook van de mensen met een Wajong-uitkering heeft een groot deel te veel achterstand om te werken.”

Zinvol
Rond de drie a vierhonderd mensen zijn te plaatsen, denkt Berghuis. “Daarbij gaat het voor 80 procent om laagopgeleiden, schat ik. Voor een deel dat nu ongeschikt is, kan een reintegratietraject zinvol zijn.” In Twente zijn er dit jaar 261 vacatures bij gekomen, vaak Wajong-baan genoemd. “Bedrijven creëren functies door bepaalde, lichtere taken bij andere werknemers weg te halen zodat zij efficiënter kunnen werken”, vertelt Joop Wikkerink. “Het aantal is een begin, maar we zijn er nog lang niet.”

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
 • Sfeerfilm SWB Groentuin: Open Middag 2018

  17-09-2018

  SWB Groentuin heeft op 6 september jl. haar jaarlijkse Open Middag gehouden aan het Bartelinkslaantje 40 in Hengelo. De middag […]

  Lees meer
 • Vrolijke gezichten bij sfeervolle Open Middag SWB Groentuin

  07-09-2018

  De weergoden leken SWB Groentuin donderdagochtend 6 september slecht gestemd. Het regende behoorlijk en de Open Middag leek in het […]

  Lees meer
Alles bekijken