Cedris pleit bij Kamer voor zorg voor zwakste groep

11/24/2014 – 12:20:50 Bron: website Cedris

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van SZW en ook de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten wordt binnenkort behandeld. Cedris heeft de Tweede Kamerleden een brief gestuurd met een aantal belangrijke aandachtspunten voor deze overleggen.

Cedris pleit voor de drie onderstaande punten:

1. De Participatiewet en de banenafspraak zijn bedoeld om díe mensen aan de slag te helpen die zonder hulp geen kans maken op de arbeidsmarkt. Wij zien als een risico dat juist die zwakste groep straks aan de kant blijft staan, wanneer het voor gemeenten het meest complex is om deze mensen aan de slag te helpen.
• De realisatie van de beschutte werkplekken moet daarom tot stand komen en zorgvuldig gemonitord worden
• De verbreding van de doelgroep voor de banenafspraak vormt op dat punt een bedreiging voor de zwakste groep.

2. De ervaring leert dat je het werkgevers zo gemakkelijk mogelijk moet maken mensen aan de slag te helpen. Wij willen voorkomen dat de banenafspraak verzandt in bureaucratie.
• Daarom is een landelijke no-riskpolis nodig voor de doelgroep van de garantiebanen.
• De indicaties voor beschut werk en het doelgroepenregister zijn duur en ingewikkeld en dragen niet bij aan een goede match. Dat kan eenvoudiger en goedkoper. Dit geldt ook voor de loonwaardemeting.

3. Kijken naar de toekomst: vergroot de vraag naar arbeid
Om de 125.000 banen en 30.000 beschutte werkplekken te realiseren is vooral vraag naar deze arbeid belangrijk. Daarom pleiten wij met het oog op de toekomst voor:
• onderzoek naar het financieel aantrekkelijker maken van werken met arbeidsbeperkten, bijvoorbeeld door een afdrachtskorting of gebruik maken van het lage BTW-tarief
• verkenning van een keurmerk/erkenningssysteem dat kan zorgen voor borging van kwaliteit en vereenvoudiging van aanbesteding, alsmede een basis kan bieden voor bovenstaande fiscale faciliteiten.

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Cijfers banenafspraak laten verdere groei zien

  08-05-2018

  Bron: website Cedris Cijfers landelijk en per arbeidsmarktregio bekend. Toename garantiebanen bij zowel markt als overheid. Overheid blijft nog achter […]

  Lees meer
 • Vacature assistent werkcoaches

  01-05-2018

  Momenteel zijn wij voor onze afdeling Pakketsortering in Hengelo op zoek naar twee flexibel inzetbare Assistent Werkcoaches. De processen binnen […]

  Lees meer
 • Flitsend SWB relatie event ‘Back to the Future’

  30-03-2018

  “Technologie biedt vele kansen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Op die stelling werd positief gereageerd door de […]

  Lees meer
Alles bekijken