Cedris: Kabinet kan nu het verschil maken voor mensen met een beperking

Bron: website Cedris

Het kabinet kan in deze begroting een stevige impuls geven aan haar ambitie om 125.000 banen voor mensen met een beperking te creëren en 30.000 beschutte werkplekken voor de zwakste groep. Voorwaarde is dat de voorgenomen lastenverlichting voor werkgevers heel gericht wordt ingezet om mensen met een beperking meer kans te geven op een baan.

Daarvoor pleit Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, in reactie op het voornemen van het kabinet om meer kansen te creëren voor laagbetaald werk door de werkgeverslasten met 500 miljoen te verlagen: het lage inkomensvoordeel (LIV).

Job Cohen, voorzitter Cedris: ‘Hier ligt een schot voor open doel om een geweldige slinger te geven aan de baanafspraken uit het sociaal akkoord. Het kabinet kan dit geld gericht inzetten voor het schrappen van de werkgeverslasten voor mensen die door hun beperking het minimumloon niet halen. Dat maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om óók deze mensen een kans te geven op een baan. Bovendien is het eerlijker. Nu betaal je als werkgever het volle pond aan werkgeverslasten, ook als iemand door zijn handicap veel minder productief is. Eigenlijk is dat gek.‘

Ook voor de meest kwetsbare groep, de mensen die niet aan de slag kunnen bij gewone werkgevers, zou dat soelaas bieden. Er moeten 30.000 beschutte werkplekken komen, maar vooralsnog komen ze in weinig gemeenten van de grond. In reactie hierop kondigde staatssecretaris Klijnsma van SZW een financiële injectie aan voor de beschutte werkplekken: vijf jaar lang 20 miljoen. Cedris is blij met deze tijdelijke maatregel, maar vindt dat daarnaast een structurele oplossing nodig is.

‘Deze maatregel geeft een duw in de goede richting. Dat is winst’ aldus voorzitter Job Cohen. ‘Maar bij beschut werk gaat het over vaste banen. Gemeenten hebben jaar-in-jaar-uit een tekort van enkele duizenden euro’s per beschutte werkplek. De vraag is hoeveel gemeenten dat risico gaan lopen als ze er tijdelijk financiering bij krijgen.’

Het zou goed uitpakken als het kabinet de tijdelijke maatregel van staatssecretaris Klijnsma combineert met het schrappen van werkgeverslasten voor beschutte werkplekken vanaf 2017. Job Cohen: ‘Met de bonusregeling van de staatssecretaris zet je de zaak direct in beweging. Als vanaf 2017 de werkgeverslasten zouden wegvallen, hebben gemeenten ook op langere termijn perspectief voor financiering van beschutte werkplekken. Vermindering van die paar duizend euro maakt voor gemeenten precies het verschil: dan komen mensen aan de slag. Die kans is er nu, dit is het moment.’

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Bert Veneberg: trots in de taxi

  15-01-2019

  Voor Bert Veneberg is het nieuwe jaar goed begonnen. Hij zit weer achter het stuur van een taxi. Lees zijn verhaal in het kader van ‘SWB 50 jaar sociaal ondernemend’.

  Lees meer
 • Hensley Alberto: vrolijke ‘Superman’

  08-01-2019

  SWB 50 jaar sociaal ondernemend! Vijftig trotse medewerkers vertellen in dit jubileumjaar daarom hun persoonlijke verhalen. Deze week is het […]

  Lees meer
 • Taalcoach Corry: “Vertrouwen geven, geduld hebben én ook plezier maken”

  03-01-2019

  Taalcoach Corry over haar werk met vluchtelingen in het Open Leerhuis Twee maal in de week schuiven in het Open […]

  Lees meer
Alles bekijken