7 afspraken en aanbevelingen voor de vorming van de 35 regionale Werkbedrijven

11/13/2014 – 10:32:28 Bron: Website De Werkmarkt

Het begin van 2015 nadert en dat betekent dat ook de ParticipatieWet al snel van kracht gaat worden. Onderdeel van deze flinke decentralisatie is de vorming van 35 regionale Werkbedrijven. En hoewel dat een zaak is van de regionale bestuurders en beleidsbepalers – gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemers(vertegenwoordigers) – wordt er op centraal niveau in De Werkkamer al het hele jaar over gepraat. Dat leidde 18 maanden later tot een aantal afspraken en aanbevelingen en die zijn nu in een handzame brochure gevat.

De Werkkamer heeft deze maand een notitie uitgebracht met een overzicht van de uitgangspunten en adviezen die van belang zijn voor de inrichting van de regionale werkbedrijven. De publicatie is een bundeling van relevante uitgangspunten en adviezen, aangevuld met aandachtspunten voor een gelijk speelveld voorzieningen, bemiddeling en het plan van aanpak in de regio.

Stand van zaken

“In alle 35 arbeidsmarktregio’s wordt op dit moment hard gewerkt aan het vormgeven van regionale Werkbedrijven. De Werkkamer heeft hier de afgelopen tijd verschillende adviezen over uitgebracht”, schrijft de VNG.
“Om partners in de regio hierbij te ondersteunen biedt deze notitie een toelichting op de gemaakte afspraken, de uitgangspunten en voorstellen van De Werkkamer.”

Uitwerken en implementeren

De komende maanden moeten sommige onderdelen verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Hierna gaat de Werkkamer zich ook op andere thema’s richten waar afstemming en samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en werknemers meerwaarde kan opleveren. Zie daarvoor het werkprogramma van De Werkkamer 2015.

Zeven onderwerpen

De notitie van De Werkkamer is bedoeld voor bestuurders en beleidsbepalers van zowel gemeenten, UWV als werkgevers en werknemers(vertegenwoordigers) op regionaal niveau.
De notitie bevat deze zeven onderwerpen.

 1. Inrichting en taken Werkbedrijven
 2. Doelgroep banenafspraak
 3. Indicatie aantal plaatsen per regio
 4. Voorzieningen en instrumenten
 5. Loonwaardebepaling
 6. Bemiddeling
 7. Regionaal plan van aanpak

Download Brochure De Werkkamer op de website van de werkmarkt

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages

  02-02-2018

  UWV publiceert nieuwe kwartaalrapportages banenafspraak en beschut werk Bron: website Cedris  Stand per 30 september 2017: realisatie banenafspraak op schema. […]

  Lees meer
 • VSO maakt plan van aanpak garantiebanen

  22-01-2018

  Bron: website VSO Het Verbond van Sectorwerkgevers (VSO) heeft minister Ollongren (BZK) het Plan van Aanpak aangeboden waarmee het samen met […]

  Lees meer
 • Interview Jeroen van der Geest over de communicatiestrategie van SWB Midden-Twente

  18-01-2018

  SIR Communicatiemanagement heeft een interview gehouden met algemeen-directeur Jeroen van der Geest van SWB Midden-Twente. Het intro van het interview is […]

  Lees meer
Alles bekijken