‘Het gaat erom dat je mensen weer perspectief geeft’

Uit de Tubantia d.d. 23 juni 2015

ENSCHEDE

Twentse wethouders zijn ’t wel eens over hoe om te gaan met tegenprestatie: liever zicht op werk, dan voor wat hoort wat.

DOOR TEUN STAAL
Ze zeggen het niet hardop. Maar uit de commentaren van de wethouders van de drie grote Twentse steden blijkt dat ze in Enschede, Hengelo en Almelo weinig zien in de tegenprestatie om mensen met een bijstandsuitkeringen maatschappelijk actief te krijgen.

“Onze middelen zijn ook maar beperkt”, zegt wethouder Patrick Welman van Enschede. “We zien er bovendien weinig in om de mensen van het Werkplein bezig te laten zijn met het opleggen van een tegenprestatie waarvan je weet dat die niet tot blijvend betaald werk leidt.”

Het handhaven van zo’n maatregel kost geld en menskracht, zo stelt hij. “Die twee dingen kun je beter inzetten om te zorgen dat je inwoners echt perspectief krijgen op werk. En als dat nog niet aan de orde is, maken we afspraken over hoe ze op een andere manier maatschappelijk nuttig kunnen zijn.”

“Het voegt niets toe aan de instrumenten die we voorheen ook al hadden”, zegt de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw over de tegenprestatie. “Het is puur cosmetisch. Het gaat erom dat je de mensen uit een uitkering krijgt en weer perspectief geeft. Daar zetten we op in. En waar dat niet of nóg niet lukt, kunnen mensen vrijwilligerswerk doen, denk aan mantelzorg. We zetten participatiecoaches in om mensen actief te krijgen. De tegenprestatie lijkt mooi, maar er is eigenlijk weinig nieuws onder de zon. Ook onder de oude bijstandswet was het al mogelijk iets terug te vragen van mensen met een uitkering.”

Alle vrijheid

Gemeenten hebben de vrijheid het beleid vorm te geven op de wijze zoals in de drie Twentse steden gebeurt, erkent woordvoerster Karin Zandbergen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Zij kennen de lokale situatie het beste.”

Het roept dan ook de vraag op waarom Sociale Zaken de 393 gemeenten per 1 januari 2015 heeft verplicht de tegenprestatie als mogelijke maatregel in een verordening op te nemen. “De staatssecretaris (Jetta Klijnsma, red.) ziet de tegenprestatie als een eerste aanzet om de mensen om wie het gaat arbeidsritme op te laten doen en te laten werken aan het opbouwen van een netwerk.” Uitgangspunt is wel dat betrokkenen zelf ideeën kunnen aandragen over de te leveren tegenprestatie.

Sociale Zaken houdt zich verder afzijdig. Dat past bij het beleid dat in gang is gezet met de decentralisatie, de overheveling van overheidstaken naar de gemeenten. “We monitoren de maatregel verder niet en houden ook niet bij welke gemeenten actief een tegenprestatie opleggen.”

‘Verkapte bezuiniging’

Voor Mariska ten Heuw draagt de tegenprestatie ook een risico in zich. “Je loopt het gevaar dat het als verkapte bezuiniging wordt gezien. Wat we niet moeten willen is dat wat we vroeger vanzelfsprekend als betaald werk zagen, nu onder de vlag van de tegenprestatie gratis wordt gedaan. Daar verzet ik me principieel tegen.”

De verordening zoals de steden die kennen, is daar overigens op papier duidelijk over. “De werkzaamheden mogen niet leiden tot verdringing”, weet Javier Cornelissen als verantwoordelijk portefeuillehouder in Almelo. “Ze zijn niet gericht op re-integratie. Terwijl het beleid als gemeente daar natuurlijk wel op gericht zou moeten zijn: dat je mensen uitzicht biedt op betaald werk, zodat ze weer het zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk weer zelfredzaam kunnen zijn. Als je dat dwingend doet wordt het een dwangmiddel. En het is de vraag of het zinvol is. Het is veel verstandiger mensen iets te laten doen waar ze zelf feeling mee hebben en zelfvertrouwen aan ontlenen.”

wethouders

 

 

……………………………………………..Van de voorpagina….

Bijstand hier nog vanzelfsprekend
ENSCHEDE
In deze regio is tegenprestatie niet verplicht Gemeenten kiezen voor begeleiding
Van de drie grootste gemeenten in Twente is er niet één die mensen met een bijstandsuitkering momenteel dwingend een tegenprestatie oplegt. Maar er zijn ook plaatsen – neem Alphen aan den Rijn – waar de bijstandsgerechtigde tot maximaal vijfhonderd uur in actie dient te komen.

De tegenprestatie is onderdeel van de Participatiewet. De overheid wil daarmee bewerkstelligen dat iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt – onbetaald – iets terugdoet voor de samenleving. Rotterdam kent de tegenprestatie al zo’n vier jaar. Daar hebben al vierduizend mensen een tegenprestatie geleverd of zijn daarmee bezig.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht hierover iets vast te leggen in een verordening. De drie Twentse steden hebben dat inmiddels gedaan. Zo kan Hengelo nu eisen dat een bijstandsgerechtigde een half jaar lang 24 uur per week onbetaald werkt. Maar de gemeenten maken nog niet actief gebruik van het instrument. “Ik zet de schaarse middelen die we hier tot onze beschikking hebben liever op een andere manier in, bijvoorbeeld door te proberen mensen aan het werk te krijgen”, zegt de Enschedese wethouder Patrick Welman. “We zijn daar ook bewezen succesvol in met een daling van de werkloosheid. Bovendien zitten we met het aantal bijstanduitkeringen op de nullijn terwijl zich landelijk een stijging aftekent.”

Voor de Hengelose wethouder Mariska ten Heuw is de tegenprestatie ‘een sluitstuk’, dat alleen in het uiterste geval wordt ingezet. “Zo spoedig mogelijk weer aan het werk, dat is het streven.”

 

 

Nieuws & Maatschappij

Praat mee!

 • Wij zijn op zoek naar een vakman catering

  06-11-2018

  De vakman catering  is werkzaam binnen het dienstverleningswerkveld van SWB Midden Twente. Binnen dit werkveld ligt de focus op de […]

  Lees meer
 • VNG: interview met Mariska ten Heuw

  23-10-2018

  ‘Het gaat me toch niet gebeuren dat dit onder deze wethouder wordt afgebroken!’ Mariska ten Heuw is kort geleden door de […]

  Lees meer
 • Arnoud Berghuis (Werkplein Twente): “Werk maakt gelukkig”

  16-10-2018

  Arnoud Berghuis is manager van de Hengelose vestiging van Werkplein Twente. Vanuit de fraaie Gieterij ondersteunen vijftien enthousiaste medewerkers daar […]

  Lees meer
Alles bekijken